Index.
Nieuws.
Informatie.
Fotos.
Downloads.
3D-Animatie.
Links.
Contact.
www.zuideinderparkhal.nl
Dinsdag 9 april 2013

Deze week is er begonnen met het uitgraven van de bouw locatie.
Later deze week wordt er een begin gemaakt met het boren van de
beton palen, deze ondersteunen straks de fundering.

Voor een indruk van de werkzaamheden zie de foto’s.
Paul van der Velden
© Zuideinderparkhal 2012